29 Mayıs 2015 Cuma

Cınğız Dağcı (Tercimeiy halı ve yazıcılığına dair bazı malümatlar)

Meşhur romancımız, türk dünyası edebiyatında özüne munasip yer işğal etken edibimiz Cınğız Dağcınıñ tercimeiy halına dair malümatlarnı qırımtatar tilinde ilk kere böyle toluca kölemde qalemge almağa cürat ettik. Bugünde bugün C. Dağcınıñ doğğanı haqqında üç türlü malümatqa malikmiz: onuñ doğğan yılı olaraq 1916, 1919, 1920 seneleri kösterile. Bulardan angi birisi doğpy? C. Dağcınıñ 1916 senesi doğdu degen fikirni sıradan çıqaramız. Bu türk gazetacılarınıñ yañlışıdır. Anasınıñ Cınğızğa aytqanına köre, o Qırımdan nemseler çıqqan senesi doğğan. Malümki, nemse işğal orduları Qırımnı 1918 senesiniñ soñları ve 1919 senesiniñ başlarında terk etken ediler. Demek, C. Dağcı 1919 senesiniñ balası. Lâkin doğğanı haqqında berilgen şeadetnamede - tıbbiyet komissiyasınıñ yekünnamesine köre Cınğız Dağcı 1920 senesi mart 9-da doğdu, dep yazalar ve bütün  vesiqalarında şu tarih kösterile. Cınğız Dağcı özüniñ hatırlavlarında ve şu satırlarnıñ müellifine yazğan mektüplerinden birinde bu aqta yazğan edi. Biz C. Dağcınıñ tercimeiy alı haqqında yazar ekenmiz, resmiy, yani edibimizniñ şahsiy vesiqalarındaki yazığa esaslanmaq mecburiyetindemiz...

Cınğız Dağcı 1920 senesi mart 9-da Qırımnıñ cennet kibi köşesi - Gurzufta doğdu. Babasınıñ Adı EmirHüseyin, anasınıñ adı Fatma. Babası o yıllarda Gurzufta berberlik yapa edi. 1923 senesine qadar EmirHüseyin Dağcınıñ qorantası Gurzufta Demirlibağça maallesinde yaşadı. 1922 senesi Qızıltaşta ev qurmağa başladılar. 1923-1925 senelerinde evleri qurulıp bitkenge qadar Qızıltaşta Cınğıznıñ emcesi Osman Dağcınıñ evinde yaşadılar.
30-ncı senelerniñ başlarında Qırımda kolhozlaştıruv degen şey başlana. Azaçıq allı-taqatlı olğan köylülerniñ variyeti ellerinden çekip halına, özlerini de "kulak" diye köyden süreler. Bu al Dağcılarnıñ ailesini de çetlep keçmey. Olarnıñ mal-mülklerini çekip alalar. Başta Osman Dağcınıñ mal-mülkü musadere etile, soñra Cıngıznıñ diger emcesi Mustafa Dağcınıñ qorantasını köyden sürgün eteler.
1931-32 senelerinde kolhoz rejimi Qırımnıñ diger köylerinde olğanı kibi, Qızıltaşta da temelli  pekine. 1931 senesiniñ başında Cınğıznıñ babası EmirHüseyin Dağcını yaqalaylar. Şuralar akimiyetiniñ ögünde işlegen qabaatı ise şundan ibaret edi: köyde daha kolhoz rejimi qurulmazdan evel EmirHüseyin Dagcı özüniñ şahsiy variyeti olğan Hastalar bağında çalışqanda, keçmiş künlerni hatırlap, yüzüm yapraqlarını öpken ve ağlağan. Kolhoz rejimi Qızıltaşqa kelgenden soñ köylülerden kimdir onu "ait teşkilâtlarğa" çaqqan. EmirHüseyinniñ hayatı alt-üst olıp kete. onu bir qaç ay apshanede "duşman sıfatında" tutalar ve serbest bıraqalar. EmirHüseyin şu ketiş, bu ketiş Qızıltaşqa bir daha qaytmay, Aqmescitte qala, büyük bir zorluqlar ile işke yerleşe, Sevastopolskaya soqağındaki berberhanelerden birinde berberlik yapa.
Cınğız Dağcı başlanğıç mektepni 1931 senesi Qızıltaşta bitire. 1932 senesiniñ baarinde babası Qızıltaşqa mektüp yazıp, Cınğıznı yanına çagırtıp ala. İşte, bundan itibaren o, Aqmescit hayatınen yaşay. Babasınıñ Malofontannaya soqagındaki 11-nci evde kiralağan bir köz evçik onuñ hayatınıñ ayırılmaz bir parçaçığı olıp qala. Cınğıznı Aqmescitteki 12-nci nümüne mektebiniñ 5-nci "B" sınıfına alalar.
1933-34 seneleri Qırımda açlıq hüküm süre. Tek, 1934 senesiniñ avgust ayından başlap, açlıq keri çekilmege başlay. 1936 senesine kelip, Dağcılarnıñ hayatı biraz yahşılaşıp başlay. Mektepni bitirgen Cınğız, endi oquvını bütün Qırımğa namı ketken, qırımtatar milliy-medeniy inkişafında mühim rol oynağan onlarnen münevver insanlar yetişip çıqqan 13-nci nümüneviy orta mektepte devam ettire. Qırımda NKVDnıñ at oynatqanına baqmadan, iqtisadiy vaziyet tüzelip başlay. Dağcılarnıñ qorantası biraz ayaqqa turğan soñ, niayet qavuşalar, Cınğıznıñ Qızıltaşta qalğan anası, Tevide, Ayşe, Timur ve Halit qardaşları Aqmescitke köçip keleler.
Cınğız Dağcı edebiyatqa bir şair olaraq kirip kele. Onuñ ilk şiirleri 1936 senesi gençlik içün neşir etilgen mecmuada derc oluna. 1936 senesi şu mecmuada onuñ "Qış" ve  "Qartanay ve eçkisi" serlevalı şiirleri çıqa.
C. Dağcı 1937 senesi orta mektepni bitirgen soñ Qırım pedagogika institutınıñ tarih fakultetine oqumağa kire.
1939 senesi Ekinci cihan cenki başlana ve 1940 senesiniñ dekabr 22-sinde askerge çagırıla, dekabr 23-te arbiy-tıbbiy komissiyadan keçe ve dekabr 24-te sabah sahat 10-da Aqmescit demiröl vokzalından yolğa atlana. Aqmescitten Kişinev şeerine kele. Ağır, hayat-memat qarsanbaları ile tolu askerlik yılları başlana. 1941 senesi avgust ayınıñekinci yarısında Dağcınıñ vzvodı nemse ve sovet ordularınıñ qarşılıqlı ateşi arasında qala. Vzvod askerleriniñ çoqusı elâk olalar. Sağ qalğanlarnı ise nemseler esir alalar. Soñra "Qorqunç yıllar" romanında (eser "Yıldız"  mecmuasında tolusınen derc olunğandır. — Yu.Q) hikâye etken cehennem azaplarına tolu yolculığı başlana. Olarnı Kirovagraddaki kontslagerden Umange aydaylar. Bu yerde Uman kontslagerinde Qırımda çıqqan "Komsomolets" gazetasınıñ sabıq hadimi gurzuflı Seitümer degen kişini rastketire. Seitümer onu aşçınen tanış ete. Bir qaç künden soñ, Seitümer kontslagerden qaça. Dağcı kontslagerde qala. 1942 senesiniñ qışında nemseler 100 esirni kontslagerden tışqa çıqaralar ve olarga silâh-yaraq yükleteler. Olarnıñ arasında C. Dağcı da bar edi.
Soñradan, cenk devam eterken, Rusiyeniñ, bolşeviklerniñ çızmaları astında ezilgen milletlerge mensüp olğan eserlerden mahsus otrâdlar teşkil etmege başlaylar. Aralarında bir qırımtatar ölgan böyle bir batalyon Varşava civarına ketirile. Bu qırımtatar da C. Dağcı edi.
Cenkniñ soñlarına taba C. Dağcı Varşavada Regina ile tanışır. 1945 senesiniñ iyün ayında evleneler. 1946 senesine şarqiy avropalı mültecilernen beraber S.S.Andes vapurı ile Büyükbritaniyanıñ cenübindeki Southamton limanına kelip çıqa. Reginanen ekisi Londonğa kelip, yerleşmek peşine tüşeler. Cınğız Dağcı  Soho loqantalarınıñ birinde savutüvucı olıp çalışa, aftada 5 sterling qazana. Aradan üç yıl keçken soñ Londonnıñ  Fulham kvartalında eki qatlı ev satın ala. Aşağı qatında Regina ile beraber çalıştıqları loqanta, üst qatında ise yaşaylar. Loqantanıñ adı "Anabelle" dir. 1974 senesi işbu evi ve loqantasını ingliz aktörı Daly're sata ve Southfield kvartalında alâ bugün yaşadığı evge köçe.
Cınğız Dağcı Fulham Road kvartalında yaşağan senelerinde sabah tañdan aqşamğace loqantasında çalışa. Aqşamları ise geceniñ der maalinece oturıp, eserler yaza. İşte, aynı şu seneleri "Qorqunç yıllar", "Yurtunı ğayıp etken adam", "Olar da insan edi", "O topraqlar bizim edi", "Dönüş", "Ölüm ve qorqu künleri", "Genç Temuçin", "Badem dhalına asılı qoqlalar", "Üşügen soqaq" kibi romanlarını yazğandır.
C. Dağcı ve Reginanıñ dülber qırımtatar adını taşığan Arzı adlı bir qızları bar. Arzı 1946-nıñ balası. C. Dağcınıñ Anabel adlı bir qız torunı bar. Arzınıñ qocasınıñ adı Frenk Pozner. 1998 senesi Regina hanım vefat etti. C. Dağcı al-hazırda Londondaki evinde yaşay.

****

Cınğız Dağcı Qırımda cemi 21 yıl yaşadı. Ömüriniñ altı yılı cenk ve kontslagerlerde keçti. 53 yıldan berli Londonda yaşay. Londonda bu qadar sene yaşap, ingliz mevzusından olğanı olacagı bir eser yazdı. Qalğan cemi eserleri Qırım ve qırımtatarlarnen bağlıdır. Tarihiy mevzuda yazılğan "Genç Temuçin" romanı da yarımadamızğa kelgen, mındaki ecdatlarımıznen qarışıp ketken qavm-i qabilelerimizniñ uzaq keçmişini añlatqan bir eserdir.
Yuqarıda qayd etip keçkenimiz kibi, C. Dağcı edebiyatqa şiirnen kirip keldi. O, çoq oqumağa, çoq şeylerni bilmege istegen bir insan olğanından sebep, ne yerde bir de-bir eser bula bilse - olsun kitaphanede, olsun kitap tükânlarında - onu mıtlaqa alır, oqur, inceler, yürek çelteginden keçirir. Abdulla Toqay, Bekir Çoban-zade, Alişer Navoiy kibi onlarnen diger müelliflerni candan sevip oquy. Rus ediplerinden S. Yesenin, A. Blok, B. Pasternak, A. Çehov, A. Puşkin, V. Mayakovskiyni oquy, olarnıñ yazuv üslüblerini ögrene. Pedagogika institutında oquğan senelerinde ise F. Dostoyevskiyniñ eserlerine sevda ola.
1939 senesinde Qırımnıñ quvetli şairlerinden biri Eşref Şemi-zadenen tanış ola. E. Şemi-zadeden ğayrı Maqsud Suleyman, A. Altañlı, Ş. Alâdin, R.Tınçerov, O. Amit kibi şair ve nesircilerimiznen yaqından tanış ola. Maqsud Suleymannen ise olar pek yaqın dost ediler.
C. Dağcınıñ nesirge keçmesine emcesiniñ qızı Aslıhan Dağcınıñ ömür arqadaşı, pedagogika institutında oca çalışqan şair Ziyadin Cavtobeli sebepçi ola. C. Dağcı yazğan manzumelerini her daim Z. Cavtobelige kösterir ve onuñ fikir-mulâazalarına qulaq asar edi. 1939 senesiniñ qışında Cavtobelinen körüşken Dağcı oña "Yanğın" serlevalı kiçkene romanğa beñzegen eserini oqup bere. Eserni oqup bitirgeninen Z. Cavtobeli Cıngızğa baqa da: "Maña qalsa, sen şiir yazma, nesir eserler yaz", dey. Cavtobeliniñ bu sözleri Dağcınıñ zeinini, içini-bağrını alt-üst etip taşlay. Aradan eki afta keçer-keçmez Cavtobelini milletçilikte, sınfiy duşmanlıqta qabaatlap, Qırımdan sürgün eteler. Dostoyevskiyniñ romanları ise Dağcını şiirden ep uzaqlaştıralar.
Yuqarıda qayd etkenimiz kibi, Londonda Dağcınıñ hayatı bal-şerbet olmadı. 1946-49 seneleri arasında başqalarınıñ elinde çalıştı. Böyle ağır şaraitlerge baqmadan, Dağcı elindeki qalemine can bağışlamağa tırışa ve 1947-48 senelerinde rus tilinde "Büyük yalan" serlevalı üç perdelik pyesa yaza. 1958 senesiniñ başlarında pyesanı türk tiline tercime etip, "Varlıq" neşriyatına yollay. Lâkin pyesa şay da dünya yüzü körmey. 1949-da kendi evi ve loqantasına saip ölgan soñ, eline qalem almağa imkân buldı, yazıcılığını biraz bolca devam ettirdi. Ve, 1956 senesi "Arqadaşım Maqsud" serlevalı qırq sahifelik bir hikâye yaza. İkâyeniñ müsveddesini Türkiyege "Varlıq" neşriyatına yollay. Lâkin neşriyat hikâye daha biraz uzatılsa derc oluna bilir, diye oña cevap yaza. "Arqadaşım Maqsud" şay, da basılmay qala. 1956 senesi Dağcı "Varlıq" neşriyatına "Korqunç yıllar" romanınıñ müsveddesini yollay. Aynı şu senesi roman ayrı kitap olaraq dünya yüzü köre.
Velasıl C.Dağcınıñ romanları ne haqqındalar? Mına olarnıñ qısqaca annotatsiyası:

"Qorqunç yıllar" (1956)
Roman bir qırımtatarnıñ hayatına bağışlanğandır. Romannıñ qaramanı Sadıq Turan. Eserde Sadıqnıñ balalıgı, Turkistan ordusına qoşulması, onuñ ağır cenk yıllarındaki maceraları haqqında.
                
"Yurtunı ğayıp etken adam" (1957)
Bu eser "Qorqunç yıllar" romanınıñ devamıdır. Romanda Sadıq Turan ve başqa turkistanlılarnıñ - özbekler, qazahlar, qırğızlar ve sairelerniñ öz yurtlarına qavuşmaq gayesinen nemse ordusı saflarında sovetlerge qarşı küreşkenleri, soñradan ise psihologik ve hayal qırıqlığına oğrap, yurtlarından ayrı tüşmeleri aqkında hikâye etile. Bu eser de "Qorqunç yıllar" kibi hatırlavlar şekilinde yazılğandır.
            
"Olar da i insan edi" (1958)
Eser Qırımda yalıboyundaki köylerniñ hayatı, insanları haqqında hikâye etken bir romandır. Köyge ruslar tek-tek, soñradan ise toplumlar sıfatında kelip yerleşmeleri, qırımtatarlarnı ezmeleri, evlerinden quvıp çıqarmaları, atta öldürmeleri romanda büyük bir ustalıqnen tasvirlengendir Romannıñ baş qaramanı - Bekir.
Roman 1992-1994 seneleri "Yıldız" mecmuasında tolusınen derc olundı.

"Ölüm ve qorqu künleri" (1962)
Romanda 1944 senesiniñ ekinci yarısı tasvirlenile. 1944 senesiniñ avgust ayında Varşavada nemselerge qarşı büyük bir qarşılıq areketi başlana. Romanda qırımtatarlarnıñ Qırımdan sürgün etilmeleri haqqında malümatlar bar.
Romanda Varşava isyanı ve nemse basqısı haqqında hikâye etile. Romannıñ baş qaramanı nemselerge qarşı küreşmek içün teşkil etilgen gizli teşkilâtnıñ azası Tereza Zaromb bir qızdır.

"O topraqlar bizim edi" (1966)
C. Dağcı romannıñ başında kiriş sözü olaraq yazğan satırlarında: "Bu eser bir baqıştan, Çuqurçanıñ hikâyesidir", dep qayd ete. Eserde çuqurçalılarnıñ Ekinci cihan cenkinden evelki "kolhoz" hayatları, kolhoznıñ, şu kolhoz qurumınıñ bir vinti kibi mehanik sürette keçken yaşayışları, cenk yıllarındaki hayatları haqqında hikâye etile.

"Dönüş" (1968)
Romanğa Niyazi adlı bir qırımtatar gençiniñ hayatı esas olaraq alınğandır. Eserde Birinci cihan cenki, 1917 senesindeki bolşevik devrini ve 1932 senesine kelip, Qırımda temelli pekingen sovet rejiminen bağlı eziyet ve ağır hayat tasvir etile.
 
"Genç Temuçin" (1969)
C. Dağcınıñ bu romanı soñundan Cınğız-Han adını alğan moğol hükümdarı Temuçinniñ gençligi haqqındadır. Roman eki qısımdan ibaret. Eserde Aq tatarlar ve Kök moğollar arasındaki çarpışmalar, o devirniñ qurumı ve urf-adetleri çoq güzel tasvirlenilgen.
                  
"Badem dhalına asılı qoqlalar" (1970)
Romannıñ qaramanı yaş oğlançıq Halüq. Qırımnıñ köylerinden birindeki sotsial deñişmeler işte şu balanıñ közlerinen añlatılır. Romanda psihologik müit soñ derece quvetlidir. "Üşügen soqaq" romanınıñ baş qaramanı Halüq "Badem dhalına asılı qoqlalar" romanınıñ da baş qaramanıdır. Romanda 13-14 yaşına kelgen balanıñ dünya qavramı, dünya añlayışı, quvanç ve kederleri, psihologik qurıntıları, köyde başlağan ilk sürgünler haqqında hikâye etile.
              
"Üşügen soqaq" (1972)
Bu roman "Badem dhalına asılı qoqlalar" kibi quvetli bir eser. Onda psphologik bir vaziyette qalğan yigirmi yaşlarındaki bir qırımtatar gençi Halüqnıñ Ekinci cihan cenki başlamasınen ruhiy furtunalar içinde qalğanı haqqında hikâye etile. Roman modern bir üslüpte yazılğandır.
       
"Anama mektüpler" (1988)
 C. Dagcınıñ bu romanı eser qaramanınıñ anasına yazğan  mektüplerinden tertip etilgendir. Eser 15 mektüpten ibaret. "Anama mektüpler" sotsial ve iqtisadiy sıqıntılar içinde bulunğan Qırımda, Aqmescitte filis atıp, eki gençni bütün variyetinen sarıp alğan Aşq haqqındadır.

"Menim kibi biri" (1988)
 C. Dağcınıñ bu romanında sovet devirine qarşı çıqqan, soñradan ise mahküm etilgen, neticede, çaresini bulıp, apsten qaçqan qırımlı bir qaçaqnıñ tahminen 30-nci  senelerde başlap, Ekinci cihan cenkiniñ soñlarınace sürgen hayat macerası haqqında hikâye etile.
              
"Yoldaşlap" (1991)
Bu eserinde C. Dağcı 1941 senesi sovet orduları nemse-faşistlerniñ darbeleri altında dağınıq bir alda keri çekilgenleri
büyük bir ustalıqnen hikâye ete. Roman bir qırımtatar leytenantı, cenk veteranınıñ hayatı haqqındadar.

"Biz beraber keçtik bu yolnı" (1996)
Romanda qırımlı İsmail Tavlı ve onuñ ömür arqadaşı Ramila Tavlınıñ hayatı, faciaları, kuvanç ve kederi haqqındadır. Roman 32 bölükten ibaret. Roman em  Qırımdaki, em Ekinci cihan cenki yıllarındaki, em de Londondaki hayattan alınğan kesitlerni (srez) taşıy. Lâkin bu kesitelr C. Dağcınıñ şahsiy hayatından alınmağandırlar.

 "Markus Burton efendiniñ köpegi" (1998)
Müellif bu eserinde bir ingliz hikâyesini romanlaştıra. Vaqialar Ekinci cihan cenki yıllarında Londonda olıp keçeler. Yañğızlıqta yaşamaq mecburiyetinde qalğan insanlarnıñ psihologiyasını diger eserlerinde olğanı, bu romanında ustalıqnen tasvirley.
 
                            "Yansılar-1" (1988)
C. Dağcınıñ qullangan "yansı" sözü bir de-bir kişiniñ küzgüdeki aksi degen añlamnı da taşıy. C. Dağcınıñ bu türkümdeki eserleri onuñ hayat küzgüsinde köre bildigi şeylerni yansıtmaqtadırlar. Birinci kitapta müellifniñ 1985-86 senelerinde yazğan yansılar kirsetilgen olıp, 1987 senesi yanvar ayında yazılğan qısımnen bite.

"Yansılar-2" (1990)
Eserde C. Dağcınıñ fevral 1987 senesinden 1989 senelerinde yazğan yazıları buluna. Bu kitapta müellifniñ içki dünyası, tüşünceleri, bazı romanları haqqındaki oy-fikirleri, yazıcınıñ din ve millegçilik haqqındaki fikir-mulâazaları bayağı teren ve keniş şekilde berilmekte.

"Yansılar-3" (1991)
Kitap yazıcınıñ 1989 senesiniñ aprel ayından 1990 senesiniñ dekabr ayınace yazğan hatırlavlarını öz içine qavrap alğandır. "Yansılar"nıñ ilk cıltlarında olğanı kibi, C. Dağcı bu kitabınıñ sahifelerinde "Qorqunç yıllar", "Üşügen soqaq", "Anama mektüpler" kibi romanlarınıñ nasıl yazılğanı, qaramanları ve eserlerindeki lirik keri çekilüvler haqqında mühim açıqlamalar yapa.

"Yansılar-4" (1993)
Eserde yazıcınıñ Qırımğa hayaliy barıp-kelişleri öz devamını bulmaqtalar. Kontslagerlerde çekken eziyetleri, şu çektigi eziyetlerniñ onuñ eserlerine bıraqqan tesirleri, 1944 senesi mayıs 18-de qırımtatarlarnıñ başına tüşken sürgünlik, şu sürgünlikniñ ketirgen faciaları yazıcınıñ tekrar-tekrar qaytqan, onu tekrar-tekrar tüşüncelerge daldırğan mevzulardır.

"Men ve içimdeki men ("Yansılar"dan qalganlar)-5" (1994)
Bu eser "Yansılar" türküminiñ 5-nci ve soñki kitabıdır. Kitap sürgünlikte ölgen qırımtatarlarnıñ hatırasına bağışlanğandır. C. Dağcınıñ bu eserinde müellifniñ "men" ve içinde oturğan "men"i daha da quvetli bir şekilde açıp kösterile.

"Halüqnıñ defterinden ve London mektüpleri" (1996)
Kitap C. Dağcınıñ "Varlıq" mecmuasında derc olunğan mektüp ve hikâyelerinden tertip etilgendir. Bu mektüp ve hikâyeler 1973-1980 seneleri arasında yazılıp, derc olungandırlar. Bu eserde C. Dağcınıñ romanlarındaki roman qaramanlarınen bağlı bazı bir mühim añlatuvlar rastketirmek mümkün.

"Oy, Markus, oy" (2000)
Bu eser inliz mevzusında yazılğandır. Eser Qırımdan tış mevzuda yazılğan olsa da, özüniñ psihologik terenliginen ayırılıp tura.

C. Dağcınıñ icadı hususında yapılğan işbu qısqaca yazılardan körünip tura ki, onuñ aman-aman bütün eserleri Qırım haqqında, özüniñ milliy şuurı, milliy özgünligini ğayrıdan canlardırmağa, milliy devletçiligini qaytadan tiklemege belsengen, hayat-memat küreşine kirgen cesür qırımtatar halqı haqqındadır.
Bu eserler qocaman, üç başlı yılanğa beñzegen kommunistik sistemasına qarşı atılğan acuvsız oqlardır, ve aynı zamanda asırlarnıñ qaranlıqları içine siñip ketmemek içün can-talaşqan milletniñ yürek feryadı ve imdatıdır.
C. Dağcınıñ eserlerini oqur ekensiñ, ğalebe ve mağlübiyetniñ, közyaş ve tebessümniñ, sevgi ve nefretniñ, an ve edebiyetniñ, hayat ve ecelniñ tiz ve yürekniñ angi renkte olğanını añlap başlaysıñ: olarnıñ episi – Qırım renkindeler. Zaten, bu eserler qırımtatar ve umumtürk edebiyatınıñ hazinesinde daima parıldap turacaq özgün mücevherlerdir. Olar oquyıcını kendilerine magnit kibi tartalar ve daima tartıp turacaqlar.
Yüce Tañrımızğa hamd olsun ki, Cınğız Dağcınıñ eserleri

tuvğan ana yurtuna, candan aziz Qırımına uzaq seferlerden qaytqan insanlar kibi, birer-birer qaytıp başladılar. Böyleliknen, yalıñız C. Dağcınıñ hayatı ve icadında  degil, bütün qırımtatar edebiyatında yañı bir sahife - Cınğız Dağcınıñ Vatanğa qaytuv sahifesi açıla.

Yunus Qandım
Действия:

0 коммент.:

Yorum Gönder